De Slabbertjes

"het kinderdagverblijf verlengt de Covid 19 preventiemaatregelen:"

Tot en met vrijdag 17 april zal het kinderdagverblijf
geopend zijn van 8u00 tot 17u00.

Meer informatie vindt u hieronder.

Beste ouders,

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen worden strikter.
Het kinderdagverblijf blijft geopend zolang de overheid ons dat vraagt MAAR ENKEL

  • voor kinderen waarvan de ouders in de gezondheidszorg werken
  • voor kinderen waarvan de ouders in de essentiële publieke en private sectoren werken
  • voor kinderen waarvan de ouders enkel opvang bij de grootouders kunnen regelen

We vragen dus om uw kind enkel naar de opvang te brengen als er geen andere mogelijkheid is.

Tot 17 april zullen afwezigheden – om welke reden ook – niet worden geregistreerd als respijtdagen.

Wij wachten op instructies van 'Kind en Gezin' en zullen u uitgebreid informeren.