Uw kind, onze zorg. Alle kinderen worden steeds centraal geplaatst, met aandacht voor eigen ritme en behoefte, voldoende structuur en bewegingsvrijheid.

Over ons


Kinderdagverblijf "de Slabbertjes" aan de Mechelsevest 4 te 3000 Leuven is erkend door Kind en Gezin voor 28 kindplaatsen. Opvang is voorzien op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) in dagopvang voor kinderen tot de schoolvakantie na de derde verjaardag en heeft het Nederlands als voertaal.

Ons team bestaat uit 7 gediplomeerde kinderverzorgsters, een logistiek medewerker en een gediplomeerd verpleegkundige. Wij bieden ook aankomend kinderverzorgenden de mogelijkheid om hier stage te lopen. Onze leerlingen worden altijd door een gediplomeerd kinderverzorgster begeleid.

Om een volwaardige en professionele opvang te verzekeren werken wij samen volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement dat u bij uw inschrijving ontvangt.

Informatie kan u opvragen bij Heidi Poelmans, verantwoordelijke a.i. elke dag, behalve woensdag, van 09.00u tot 17.00u.
Onze opvang is open van 07.00 uur tot 18.00 uur.
De ouders kunnen opteren voor een hele dag of voor een halve dag.

Uw kind is voor ons het belangrijkste. Het wordt steeds centraal geplaatst, met aandacht voor eigen ritme en behoefte, voldoende structuur en bewegingsvrijheid. Wij willen warmte, geborgenheid en veiligheid geven. Kinderen mogen experimenteren en krijgen daarbij alle ruimte om te falen. Hierdoor vergroten ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Kinderen mogen kind zijn bij De Slabbertjes. Wij houden rekening met de individuele ontwikkeling van elk kind. In contact met elkaar en met de ouders staan openheid, respect en verdraagzaamheid centraal. Planmatig en methodisch werken, kritische evaluatie en opvolging vormen de essentie van een continue kwaliteit.

Wij bieden geleide activiteiten aan die in verband staan met thema's uit de leefwereld van uw kind en aangepast zijn aan de leeftijd. De kinderen kunnen ook vrij spelen en bij mooi weer kunnen ze buiten spelen.

De kinderen verblijven in twee vaste leefgroepen. De groepssamenstelling gebeurt door de verantwoordelijke in overleg met de kinderverzorgsters. Zij houden rekening met de geaardheid van het kind, de ontwikkeling van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats.

Praktische informatie en formulieren

Huishoudelijk reglement


Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving bij Kind en Gezin en de striktere voorwaarden voor het verwerken van persoonlijke gegevens van kinderen en hun gezinnen werd ons huishoudelijk reglement aangepast.

Sluitingsdagen 2023


Ook in 2023 zijn er enkele dagen dat ons kinderdagverblijf zal sluiten. Radpleeg de sluitingsdagen van dit jaar.

Opvangovereenkomst


Goede afspraken, al dan niet in de vorm van een contract, zorgen voor een goede samenwerking en dat er achteraf geen plaats is voor discussie.

Formulier toestemmingen


Indien dringende hulp noodzakelijk is, beslissen wij over de te nemen maatregelen. We hebben hiervoor jullie toestemming nodig, zowel voor eerste zorg als voor medicatie.

Inlichtingenfiche baby


Hoe meer gegevens we hebben over uw baby, hoe makkelijker het ons maakt om de allerbeste zorgen te kunnen geven aan uw kind. Vul daarom de inlichtingefiche voor baby's in.

Inlichtingenfiche peuter


Elke peuter is anders dan de andere. Uw peuter verdient de beste zorgen en daarvoor is het belangrijk dat we al zoveel mogelijk over uw kind weten. Vul daarom de inlichtingefiche voor peuters in.

Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens


De Slabbertjes hecht veel belang aan uw privacy. Daarom dit toestemmingsformulier waarmee we rekening houden met de doelen die u hierbij aangeeft.

Algemene privacyverklaring


Deze verklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw gebruik van onze dienstverlening.

Klachtenformulier


Bent u tevreden, vertel het anderen. Heeft u klachten, zeg het ons. U en uw kind hebben er alle baat bij als je ergens mee zit wat onze werking betreft.

Een gevarieerd menu stimuleert een goede ontwikkeling


Kinderdagverblijf de Slabbertjes kiest bewust voor een dagelijks vers bereide maaltijd. We hebben hierbij aandacht voor gevarieerde gezonde voeding aangepast aan de leeftijd van het kind.

We respecteren met alle zorg de voedingsadviezen van Kind en Gezin en de veiligheidsnormen van het federaal Agentschap voor Veiligheid en Hygiëne van de voedselketen.

U kan het inspectieverslag van FAVV hier bekijken.

Registreer uw ukkepuk


Een aanvraag voor opvang van je kind in Leuven verloopt via een centraal registratiesysteem.

Op de website Kinderopvang Leuven kun je je opvangvraag online indienen en opvolgen.

Tijdens je registratie kun je dan ‘De Slabbertjes’ bovenaan in je voorkeurslijstje zetten. We helpen je graag even op weg!

  • Klik rechtsboven op login

  • Maak een profiel aan. Een bevestigingsmail wordt verstuurd om uw account te activeren

  • Doorzoek het aanbod en maak een voorkeurslijst op. Deze lijst is de basis van uw aanvraag

  • Start de aanvraag en selecteer uw 6 voorkeursinitiatieven uit uw voorkeurslijst

  • Doorloop de verschillende stappen

  • Bevestig de aanvraag

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription