Over ons

Uw kind, onze zorg. Alle kinderen worden steeds centraal geplaatst, met aandacht voor eigen ritme en behoefte, voldoende structuur en bewegingsvrijheid.

Kinderdagverblijf "de Slabbertjes" aan de Mechelsevest 4 te 3000 Leuven is erkend door Kind en Gezin voor 28 kindplaatsen. Opvang is voorzien op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) in dagopvang voor kinderen tot de schoolvakantie na de derde verjaardag en heeft het Nederlands als voertaal.

Ons team bestaat uit 7 gediplomeerde kinderverzorgsters, een logistiek medewerker en een gediplomeerd verpleegkundige. Wij bieden ook aankomend kinderverzorgenden de mogelijkheid om hier stage te lopen. Onze leerlingen worden altijd door een gediplomeerd kinderverzorgster begeleid.
Om een volwaardige en professionele opvang te verzekeren werken wij samen volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement dat u bij uw inschrijving ontvangt.

Informatie kan u opvragen bij Heidi Poelmans, verantwoordelijke a.i. elke dag, behalve woensdag, van 09.00u tot 17.00u.
Onze opvang is open van 07.00 uur tot 18.00 uur.
De ouders kunnen opteren voor een hele dag of voor een halve dag.

Uw kind is voor ons het belangrijkste. Het wordt steeds centraal geplaatst, met aandacht voor eigen ritme en behoefte, voldoende structuur en bewegingsvrijheid. Wij willen warmte, geborgenheid en veiligheid geven. Kinderen mogen experimenteren en krijgen daarbij alle ruimte om te falen. Hierdoor vergroten ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Kinderen mogen kind zijn bij De Slabbertjes. Wij houden rekening met de individuele ontwikkeling van elk kind. In contact met elkaar en met de ouders staan openheid, respect en verdraagzaamheid centraal. Planmatig en methodisch werken, kritische evaluatie en opvolging vormen de essentie van een continue kwaliteit.

Wij bieden geleide activiteiten aan die in verband staan met thema's uit de leefwereld van uw kind en aangepast zijn aan de leeftijd. De kinderen kunnen ook vrij spelen en bij mooi weer kunnen ze buiten spelen.

De kinderen verblijven in twee vaste leefgroepen. De groepssamenstelling gebeurt door de verantwoordelijke in overleg met de kinderverzorgsters. Zij houden rekening met de geaardheid van het kind, de ontwikkeling van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats.