Praktische info en formulieren

Alle nodige documenten en praktische info vindt u hier.

Formulier toestemmingen

Indien zeer dringende hulp noodzakelijk is, beslist de verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf over de te nemen maatregelen. We hebben hiervoor jullie toestemming nodig, zowel voor eerste zorg als voor medicatie.

Klachtenformulier

Bent u tevreden, vertel het anderen; heeft u klachten, zeg het ons.

Inlichtingenfiche

Hier kan u de inlichtingenfiche downloaden.

Opvangovereenkomst

Hier vindt u de opvangovereenkomst.

Sluitingsdagen 2020

Raadpleeg hier de sluitingsdagen voor 2020

Huishoudelijk reglement 2020

Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving bij Kind en Gezin en de striktere voorwaarden voor het verwerken van persoonlijke gegevens van kinderen en hun gezinnen werd ons huishoudelijk reglement aangepast. Het vernieuwde huishoudelijk reglement gaat in op 15/01/2020. U kan op verzoek een papieren versie verkrijgen bij de directie.