Praktische info en formulieren

Alle nodige documenten en praktische info vindt u hier.

Formulier toestemmingen

Indien zeer dringende hulp noodzakelijk is, beslist de verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf over de te nemen maatregelen. We hebben hiervoor jullie toestemming nodig, zowel voor eerste zorg als voor medicatie.

Klachtenformulier

Bent u tevreden, vertel het anderen; heeft u klachten, zeg het ons.

Inlichtingenfiche baby

Hier kan u de inlichtingenfiche baby's downloaden.

Opvangovereenkomst

Hier vindt u de opvangovereenkomst.

Sluitingsdagen 2022

Raadpleeg hier de sluitingsdagen voor 2022

Huishoudelijk reglement 2020

Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving bij Kind en Gezin en de striktere voorwaarden voor het verwerken van persoonlijke gegevens van kinderen en hun gezinnen werd ons huishoudelijk reglement aangepast. Het vernieuwde huishoudelijk reglement gaat in op 15/01/2020. U kan op verzoek een papieren versie verkrijgen bij de directie.

Algemene privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw gebruik van onze dienstverlening.

Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens

De Slabbertjes hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan uw privacy. Daarom dit toestemmingsformulier waarmee we rekening houden met de doelen die u hierbij aangeeft.

Inlichtingenfiche peuter

Hier kan u de inlichtingenfiche peuters downloaden.